บุคลากร

Tanunchai Boonnuk

ประธานประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย บุญหนัก

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:tanunchai.boo@lru.ac.th

Website: http://ph.sci.lru.ac.th/th/tanunchai_boo/

Kirati Poomphakwaen

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:kirati.poo@lru.ac.th

Website: http://ph.sci.lru.ac.th/th/kirati_poo

Rattawan Sirilaug

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: rattawan.sir@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/rattawan_sir/

Maturot Chalamat

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.มธุรส ชลามาตย์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:maturot.cha@lru.ac.th

Website:ph.sci.lru.ac.th/th/maturot_cha/

Orathai Panpetch

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อรทัย ปานเพชร(ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

Email:orathai.pan@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/orathai_pan/

Jarin Yonphan

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

Email:jarin.yon@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/jarin_yon/

Bunliang Suphim

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง สุพิมพ

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

Email:bunliang.sup@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/staff/bunliang_sup

Wiraya Witoteerasan

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:wiraya.poo@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/wiraya_wit/

Natchareeya Kumyoung

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ณัจฉรียา คำยัง

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

Email:natchareeya.kum@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/natchareeya_kum/

Rungkarn Inthawong

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

Email:rungkarn.int@lru.ac.th

Website:ph.sci.lru.ac.th/th/Rungkarn_int/

Chakrit Pong-inwong

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:Piyapong.cho@lru.ac.th

Website:http://ph.sci.lru.ac.th/th/Piyapong_cho

Nadchanan Wongchalee

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:Nadchanan.won@lru.ac.th

Website:ph.sci.lru.ac.th/th/Nadchanan_won

Chakrit Pong-inwong

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.นนวรรณ ดวงหัสดี

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail:chakrit_pon@lru.ac.th

Website:ph.sci.lru.ac.th/th/chakrit_pon

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH