ชุมนุมสาธารณสุขอาสาเข้าร่วมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

ชุมนุมสาธารณสุขอาสาเ

Read more

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกิจกรรมคาราวานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ รร.สันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาส

Read more