ประกาศโครงการอบรมกฎหมายแรงงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และศิษย์เก่า แบบออนไลน์

20 ประกาศโครงการอบรม

Read more

24 – 25 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting

24 – 25 มิถุนา

Read more

18 มิ.ย.64 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจรับครุภัณฑ์ หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่ มูลค่า 4.17 ล้านบาท

18 มิ.ย.64 สาขาวิชาส

Read more