ประกาศโครงการอบรมกฎหมายแรงงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และศิษย์เก่า แบบออนไลน์

20 ประกาศโครงการอบรม

Read more

18 มิ.ย.64 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจรับครุภัณฑ์ หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่ มูลค่า 4.17 ล้านบาท

18 มิ.ย.64 สาขาวิชาส

Read more

ชุมนุมสาธารณสุขอาสาเข้าร่วมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

ชุมนุมสาธารณสุขอาสาเ

Read more

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกิจกรรมคาราวานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ รร.สันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาส

Read more

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ดวงหัสดีในวาระได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาส

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH