ชุมนุมสาธารณสุขอาสาเข้าร่วมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

ชุมนุมสาธารณสุขอาสาเ

Read more

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกิจกรรมคาราวานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ รร.สันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาส

Read more

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ดวงหัสดีในวาระได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาส

Read more