ประกาศโครงการอบรมกฎหมายแรงงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และศิษย์เก่า แบบออนไลน์

20 ประกาศโครงการอบรม

Read more

ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือดูแลตัวเองสำหรับผู้สูงอายุให้รอดพ้นโควิด-19 (ฉบับภาษาอีสาน) จัดทำโดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มื

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH