24 – 25 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting

24 – 25 มิถุนา

Read more

18 มิ.ย.64 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจรับครุภัณฑ์ หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่ มูลค่า 4.17 ล้านบาท

18 มิ.ย.64 สาขาวิชาส

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH