แจ้งปิดประตูฝั่งเกษตรเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูเหล็ก

แจ้งปิดประตูฝั่งเกษตรเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูเหล็ก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจนกว่าแล้วเสร็จ และให้ใช้ประตูข้างสระว่ายน้ำแทน ขออภัยในความไม่สะดวก