สรุปรางวัล”เมืองดอกบัวเกมส์” ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้รับรางวัลดังนี้

สรุปรางวัล”เมืองดอกบัวเกมส์” ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้รับรางวัลดังนี้

1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดสุนทรพจน์ (นางสาวณิชกานต์ สมบูรณ์)
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผลงานวิจัยด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย (นางสาวสุจิรัตน์ พรมเทศ และ นางสาวกนกทิพย์ ส้านสิงห์)
3)รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ผลงานวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ (นางสาวจรัสแสง นิยมพล และนางสาวเจนจิรา ทองภูธร)
4)รางวัลชมเชยการประกวดคลิปแอโรบิคแดนซ์ (Aerobic dance team 2021)
5)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดคลิปผลงานนวัตกรรมทางสาธารณสุข (นางสาวกนกพรรณ พันธเสน, นางสาววัชรีกรณ์ บุญจวง และ นางสาวสิริพร เฮ้าจำนงค์)
6)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดคลิปผลงานด้านโครงการบริการวิชาการชุมชน (นายอนันทศักดิ์ พิรักษา และ นายชนัญญู สีกา)
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH