วันนี้ 25 กพ.64 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมขุมทองวิไลนะคะ

วันนี้ 25 กพ.64 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมขุมทองวิไลนะคะ