ประกาศโครงการอบรมกฎหมายแรงงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และศิษย์เก่า แบบออนไลน์

20

ประกาศโครงการอบรมกฎหมายแรงงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และศิษย์เก่า แบบออนไลน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดโครงการอบรมกฎหมายแรงงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 และศิษย์เก่า แบบออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564
https://forms.gle/xb3sPKCTuvQEFaTC8
กำหนดการอบรม วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/84598376635…
Meeting ID: 845 9837 6635
Passcode: 442850

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH