นักศึกษาที่เดินทางกลับมาเมืองเลยทุกคน ต้องรายงานตัวเข้าจังหวัดเลย

แนวทางปฏิบัติเมื่อเข้าจังหวัดเลย ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเลย รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในเขตพื้นที่ทุกคน ตามลิงค์ด้านล่าง👇👇👇👇👇👇👇👇