ติดต่อ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ห้อง 323 อาคาร 3 โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 44113 

Facebook Page: https://www.facebook.com/PHLRU

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH