ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  1. ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แสดงถึงสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  2. รูปคฑาปีกและมีงูพันรอบคบเพลิง โดยคฑาหมายถึงสุขภาพ งู เปรียบเสมือนความรอบรู้ และปีกหมายถึง ความขยันขันแข็ง วิริยะ อุตสาหะ
  3. มือสองข้างด้านล่างของคฑา หมายถึง ความรู้คู่คุณธรรม
  4. สัญลักษณ์วงกลม หมายถึง การทำงาน การเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH