ชุมนุมสาธารณสุขอาสา

ชุมนุมสาธารณสุข​อาสา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในงานต่างๆทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับงานสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมที่ทางชุมนุมสาธารณสุขอาสาดำเนินงาน อาทิเช่น

ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ

ช่วยกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

หน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

งานกีฬาจันทร์ผาเกมส์

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH