ชุมนุมสาธารณสุขอาสาเข้าร่วมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

ชุมนุมสาธารณสุขอาสาเข้าร่วมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564โดยตัวแทนชุมนุม น.ส.สุพรรณรัตน์ และน.ส.จันทร์จิรา ชั้นปีที่3 ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ 3,000 บาท

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH